درباره بینا رایزن پارس

 

شرکت بینا رایزن پارس در سال 1383 توسط جمعی از متخصصین مجرب کشور تاسیس شد. این شرکت طی سالیان گذشته در پروژه های مختلفی در بخش نفت و گاز، صنعت آب و تصفیه فاضلاب و صنایع ریلی اشتغال داشته است.
شرکت IBS آلمان یکی از شرکتهای اروپایی است که شرکت بینا رایزن پارس به عنوان نماینده رسمی آنها در ایران فعالیت می کند.