پن استاک ها

پن استاک ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها، نیروگاهها، پتروشیمی و پالایشگاهها، مدیریت سیلاب و حتی استفاده از آب شور دریا در صنایع متفاوتی استفاده می شود. آنها در عرض 200 تا 3000 میلیمتر و طول 200 تا 6000 میلیمتر ساخته می شوند. آب بندی آنها نیز تا 25 متر ستون آب نیز می تواند برقرار باشد.
پن استاک های تولیدی این شرکت به دو گروه سه طرف آب بند (کانالی) و چهار طرف آب بند (غیرکانالی) تقسیم می شوند.

prd-18
prd-19

در تمامی پن استاکها جهت مکانیزم بالا و پایین بردن صفحه از انتخاب‌های زیر می توان استفاده کرد.

prd-20
prd-21
prd-22

جنس صفحات نیز مطابق درخواست مشتری از استیل 304، استیل 316 و یا سوپر دوبلکس ساخته می شود. پن استاکها تا فشار استاتیکی 4 متر ستون آب تست آب بندی شوند.
پن استاک های سه طرف آب بند، خود به چهار دسته تقسیم میشوند:

  • نوع لغزشی غربیلک دارن
  • نوع سرریزی غربیلک دار
  • نوع غربیلک دار با ریل راهنما
  • نوع دستی فاقد غربیلک

پن استاک های چهار طرف آب بند که ورودی یا خروجی حوضچه ها و مخازن مورد استفاده قرارمی گیرند به سه دسته تقسیم می شوند.
1- نوع لغزشی
2- نوع سرریزی
3- نوع لغزشی با ریل راهنما

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود.