سیل بند مخصوص درب و پنجره

درب مخصوص سیلاب
همانطورکه از اشکال زیر پیداست به کمک این سیستم احتمال ورود سیل و سیلاب از درب به صفر میرسد.

این دربها تا ابعاد 2.5x2.5 متر ساخته می‌شوند و در مقابل فشار استاتیکی تا 4 متر ستون آب مقاوم می‌باشند.

درب دروازه ای مخصوص سیلاب
این نوع درب های دروازه ای بگونه ای طراحی شده که ضمن حفظ عملکرد درب دروازه ای، در زمان سیلاب کاملا از ورود آب جلوگیری می‌کند.

بیرینگ درب دروازه ای داخل دیوار نصب شده و ضمن رعایت آب بندی امکان دوران و حرکت درب را فراهم می‌کند.

محافظ پنجره در مقابل سیلاب
همانطور که از شکل زیر پیداست از دو نوع سیستم جهت جلوگیری از نفوذ سیلاب به پنجره ها می‌توان استفاده کرد.
در نوع لولایی طراحی و ساخت تا ابعاد 1200x1200 میلیمتر قابل انجام است. اما در مدل ثابت حداکثر تا ابعاد 1000x1000 میلیمتر طراحی و ساخت انجام می‌شود.

prd-10
prd-11

هر دو مدل تا فشار استاتیکی 2 متر ستون آب، کاملا مقاوم و آب بند هستند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش دانلود کاتالوگ مراجعه شود.