خلاصه پروژه های منتخب

با توجه به قدمت شرکت IBS و تنوع تولیدات، تاکنون در هزاران پروژه از محصولات این شرکت استفاده شده است. در اینجا تنها به منتخبی از پروژه های شرکت اشاره می‌شود.
– سیل بند متحرک به طول 9.5 کیلومتر و مساحت کلی 14000 مترمربع در Cologne آلمان
– سیل بند متحرک به مساحت 5030 مترمربع در Spitz اتریش
– سیل بند دروازه ای به ابعاد 7000×4000 میلیمتر در Prina آلمان
– سیل بند دروازه ای به ابعاد 4700×1700 میلیمتر در Nidrof آلمان
– پن استاک با اکچویتور برقی به ابعاد 4500×1200 میلیمتر در Phonixberg آلمان
– دریچه قطع و وصل به ابعاد 11350×3500 میلیمتر در Stanzeral اتریش
– دریچه قطع و وصل به ابعاد 5850×3200 میلیمتر در Burgholz سوئیس